ระหว่าง/rá-wàang/ is not ระวัง /rá-wāng/!

Do you know ระหว่าง/rá-wàang/?

Foreign students often confuse this word with ระวัง /rá-wāng/. Please note that ระวัง /rá-wāng/ mean ‘be careful’ but ระหว่าง/rá-wàang/ is nothing about careful.

If ระหว่าง/rá-wàang/ is a preposition, it means ‘between’.

For example:

 • สุขุมวิทซอย 51 อยู่ระหว่างซอย 49 กับ ซอย 53
 • Sukhumvit Soi 51 yòo rá-wàang Soi 49 gàb  Soi 53
 • Sukhumvit Soi 51 is between Soi 49 and Soi 53.
 • ระหว่างสีแดงกับสีน้ำเงิน เธอชอบสีไหน
 • rá-wàang sĕe-dāeng gàb sĕe-nám-ngērn tēr chôrb sĕe-năi?
 • Between red and blue, which color do you like?

 

If ระหว่าง/rá-wàang/ is a adverb. It means ‘during’.

For example:

 • ฝนมักจะตกระหว่างเดือนเมษา
 • fŏn mág-jà dtòg rá-wàang dēuan mē-săa
 • It often rains during April.
 • อย่าเล่นมือถือระหว่างประชุม
 • yàa lên mēu-tĕu rá-wàang bprà-chūm
 • Don’t play the cell phone during the meeting.

So, I hope this article helps you to understand this word better! ระหว่าง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s